PV ĐẠI BIỂU HOÀNG ĐỨC THẮNG GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,025

Ngày đăng: 22/05/2020

PV ĐẠI BIỂU HOÀNG ĐỨC THẮNG GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Liên quan đến các vấn đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp, đại biểu Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng: Việc sửa đổi một số nội dung luật lần này sẽ làm cho luật được chặt chẽ, rõ ràng, tránh những hệ lụy khi áp dụng luật vào thực tiễn sẽ có những cách hiểu khác nhau, d.ẫn đến lợi dụng, lạm dụng, lách luật để làm trái quy định của pháp luật

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?