CÁC ĐBQH TẠI TÂY NGUYÊN GÓP Ý VỀ MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TP ĐÀ NẴNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,760

Ngày đăng: 26/05/2020

CÁC ĐBQH TẠI TÂY NGUYÊN GÓP Ý VỀ MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TP ĐÀ NẴNG

Cũng về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác,các ĐBQH của khu vực Tây Nguyên đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị quyết này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?