CẦN BỎ QUY ĐỊNH " TRƯỜNG HỢP ĐẶT BIỆT" Ở ĐIỀU 20

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,383

Ngày đăng: 23/05/2020

CẦN BỎ QUY ĐỊNH " TRƯỜNG HỢP ĐẶT BIỆT" Ở ĐIỀU 20

CẦN BỎ QUY ĐỊNH " TRƯỜNG HỢP ĐẶT BIỆT" Ở ĐIỀU 20

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?