CẦN PHÁT HUY HIỆU QUẢ HỌP TRỰC TUYẾN CHO CÁC KỲ HỌP TIẾP THEO

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,930

Ngày đăng: 24/05/2020

CẦN PHÁT HUY HIỆU QUẢ HỌP TRỰC TUYẾN CHO CÁC KỲ HỌP TIẾP THEO

Sau những ngày đầu Quốc hội triển khai hình thức họp trực tuyến,các đại biểu đánh giá cao chất lượng đường truyền tín hiệu đồng thời mong muốn Quốc hội tiếp tục phát huy ưu thế này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?