CẦN THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,184

Ngày đăng: 25/05/2020

CẦN THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

Theo báo cáo thẩm tra dự án luật Thanh niên (sửa đổi) của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng của QH, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau: Có một số ý kiến đồng ý với dự thảo luật giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN; tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng, cần nghiên cứu để giao nhiệm vụ này cho một bộ khác có chức năng và hoạt động phù hợp hơn, gắn với TN nhiều hơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?