CẦN TIẾP THU ĐỂ NGHIÊN CỨU TRƯỚC KHI THÔNG QUA LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,536

Ngày đăng: 26/05/2020

CẦN TIẾP THU ĐỂ NGHIÊN CỨU TRƯỚC KHI THÔNG QUA LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI

Cũng trong tuần qua, khi cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, đại biểu Quốc hội của tỉnh Phú yên cho rằng nên tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu trước khi bấm nút thông qua dự án luật này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?