ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NAM GÓP Ý LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,999

Ngày đăng: 27/05/2020

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NAM GÓP Ý LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Góp ý về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội, Đoàn ĐBQH Quảng Nam bày tỏ đồng thuận với việc duy trì 500 đại biểu quốc hội và tăng số lượng đại biểu chuyên trách lên tối thiểu 40%. Đồng thời kiến nghị một số ý kiến góp phần nâng cao vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?