ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,267

Ngày đăng: 27/05/2020

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?