ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,119

Ngày đăng: 27/05/2020

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Liên quan đến các vấn đề đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, sáng 26/5 từ điểm cầu trực tuyến tại Quảng Trị, ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng: Luật Tổ chức Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung những vấn đề có tính căn bản, toàn diện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động chuyên nghiệp của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?