ĐOÀN ĐBQH THỪA THIÊN HUẾ GÓP Ý LUẬT XÂY DỰNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,037

Ngày đăng: 24/05/2020

ĐOÀN ĐBQH THỪA THIÊN HUẾ GÓP Ý LUẬT XÂY DỰNG

Tại điểm cầu trực tuyến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Chí Tài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng tại điều 89 của dự thảo: Quy định chung về cấp phép xây dựng có một số nội dung chưa phù hợp. Đó là nội dung công trình xây dựng ở nông thôn và nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... thì được miễn được miễn cấp phép xây dựng và không phải thông báo cho chính quyền địa phương. nên khó khăn trong quản lý cũng như xử lý vi phạm. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý quản lý xây dựng công trình ở nông thôn gặp nhiều khó khăn cũng như xử lý các vi phạm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?