ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG, CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT THANH NIÊN ( SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,625

Ngày đăng: 25/05/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG, CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT THANH NIÊN ( SỬA ĐỔI)

Cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang tán thành với nội dung quy định của dự thảo Luật, đánh giá cao việc tiếp thu chỉnh lý, giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?