DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỊA PHƯƠNG NƠI DOANH NGHIỆP ĐẶT TRỤ SỞ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,057

Ngày đăng: 21/05/2020

DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỊA PHƯƠNG NƠI DOANH NGHIỆP ĐẶT TRỤ SỞ

Liên quan đến việc nên hay không nên bổ sung “hộ kinh doanh” vào đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng của Luật doanh nghiệp sửa đổi lần này, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đồng tình với dự thảo Luật là cần thiết phải đưa hộ kinh doanh vào. Và nhấn mạnh thêm rằng, trong Luật doanh nghiệp năm 2005 và 2014 đều đã có những quy định về hộ kinh doanh. Do vậy việc bổ sung đối tượng “hộ kinh doanh” vào dự thảo lần này là thực hiện theo hướng nâng lên, luật hóa nhiều nội dung hơn và thành lập một chương riêng. Ngoài ra đoàn ĐBQH Quảng Nam còn đề cập đến nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại Điều 8.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?