KHÔNG ĐỂ KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,198

Ngày đăng: 27/05/2020

KHÔNG ĐỂ KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ

Thảo luận về các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 hôm nay, nhiều đại biểu kiến nghị, cần tăng mức xử phạt với các hành vi xâm hại trẻ, không để khoảng trống pháp lý trong thực thi chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?