NHIỀU CƠ HỘI KHI THAM GIA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,279

Ngày đăng: 21/05/2020

NHIỀU CƠ HỘI KHI THAM GIA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

Liên quan đến nội dung Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Châu Âu, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk đồng tình nhất trí cao, đồng thời bày tỏ những quan điểm về nội dung này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?