PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI PHÚ YÊN VỀ THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,138

Ngày đăng: 26/05/2020

PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI PHÚ YÊN VỀ THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

Thưa quý vị, Trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác, đa số đại biểu cho rằng việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù phải phù hợp, hài hòa giữa các thành phố trực thuộc Trung ương. Để có thêm thông tin về Nghị quyết này, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Nguyễn Hồng Vân, Phó trưởng đoàn, phụ trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?