TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN QUY ĐỊNH BỘ LUẬT RIÊNG VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,205

Ngày đăng: 21/05/2020

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN QUY ĐỊNH BỘ LUẬT RIÊNG VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Quan tâm đến việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) theo hướng bổ sung quy định đối với hộ kinh doanh, một số ý kiến đồng tình việc đưa hộ kinh doanh vào quy định tại Luật Doanh nghiệp; đồng thời đề nghị nếu quy định một chương về hộ kinh doanh thì phải quy định toàn diện, đầy đủ và giải quyết các vấn đề bất cập hiện nay, nếu không thì nên quy định một luật riêng về hoạt động của hộ kinh doanh. Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Sinh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng nếu quy định hộ kinh doanh vào dự thảo Luật thì đề nghị sửa đổi tên Luật thành “Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?