TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: ĐỀ XUẤT GIẢM THỜI GIAN VKS CÓ QUYỀN KIẾN NGHỊ XUỐNG 3 NGÀY

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,384

Ngày đăng: 26/05/2020

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: ĐỀ XUẤT GIẢM THỜI GIAN VKS CÓ QUYỀN KIẾN NGHỊ XUỐNG 3 NGÀY

ĐỀ XUẤT GIẢM THỜI GIAN VKS CÓ QUYỀN KIẾN NGHỊ XUỐNG 3 NGÀY

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?