TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PV BÀ MAI THỊ KIM NHUNG ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ VỀ SỰ CẦN THIẾT RA ĐỜI LUẬT BIÊN PHÒNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,381

Ngày đăng: 21/05/2020

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PV BÀ MAI THỊ KIM NHUNG ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ VỀ SỰ CẦN THIẾT RA ĐỜI LUẬT BIÊN PHÒNG

Chia sẻ về Luật biên phòng Việt Nam, bên hành lang quốc hội, bà Mai Thị Kim Nhung, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng: Việc xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam sẽ thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và lợi ích Quốc gia; xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên trách thực thi nhiệm vụ biên phòng; đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, tránh chồng chéo, mâu thuẫn. Tuy nhiên, để Luật đi vào đời sống một cách thực tiển nhất thì cần cân nhắc xem xét kỹ lưỡng một số nội dung các văn bản pháp luật của các luật khác

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?