CỬ TRI QUẢNG TRỊ KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,699

Ngày đăng: 25/06/2020

CỬ TRI QUẢNG TRỊ KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG

CỬ TRI QUẢNG TRỊ KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?