ĐOÀN ĐBQH ĐÀ NẴNG TXCT CỬ TRI CÁC QUẬN TRUNG TÂM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,788

Ngày đăng: 30/06/2020

ĐOÀN ĐBQH ĐÀ NẴNG TXCT CỬ TRI CÁC QUẬN TRUNG TÂM

ĐOÀN ĐBQH ĐÀ NẴNG TXCT CỬ TRI CÁC QUẬN TRUNG TÂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?