QUẢNG TRỊ: CỬ TRI HUYỆN VĨNH LINH MONG MUỐN CÓ NƯỚC SẠCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,870

Ngày đăng: 25/06/2020

QUẢNG TRỊ: CỬ TRI HUYỆN VĨNH LINH MONG MUỐN CÓ NƯỚC SẠCH

QUẢNG TRỊ: CỬ TRI HUYỆN VĨNH LINH MONG MUỐN CÓ NƯỚC SẠCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?