CẦN KIỆN TOÀN BỘ MÁY GIÚP VIỆC THAM MƯU CHO DBQH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,044

Ngày đăng: 24/07/2020

CẦN KIỆN TOÀN BỘ MÁY GIÚP VIỆC THAM MƯU CHO DBQH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Luật Tổ chức Quốc hội (Sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào tháng 01/2021 trong đó quy định sáp nhập các văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tại các địa phương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí việc làm của các cán bộ công chức đang làm công tác tham mưu giúp việc cho các ĐBQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?