GIA LAI: ĐBQH TỈNH GIA LAI GÓP Ý VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM-EU

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,128

Ngày đăng: 08/07/2020

GIA LAI: ĐBQH TỈNH GIA LAI GÓP Ý VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM-EU

Tại phiên họp chiều 20/5, ĐBQH tỉnh Gia Lai đã đóng góp ý kiến về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) do Chủ tịch nước gửi Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?