HĐND TỈNH ĐẮK LẮK TIẾN HÀNH KIỆN TOÀN NHÂN SỰ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,599

Ngày đăng: 10/07/2020

HĐND TỈNH ĐẮK LẮK TIẾN HÀNH KIỆN TOÀN NHÂN SỰ

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, chiều nay, các đại biểu đã tiến hành kiện toàn công tác nhân sự và nghe các tờ trình, dự thảo Nghị quyết quan trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?