KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 16 HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,551

Ngày đăng: 24/07/2020

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 16 HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII

Tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân khóa VII nhiệm kỳ 2016- 2021. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23/7.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?