QUẢNG NAM: GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT THẤP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,024

Ngày đăng: 14/07/2020

QUẢNG NAM: GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT THẤP

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 lẫn năm 2020 của tỉnh Quảng Nam đều đạt thấp. Do vậy, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Quảng Nam đặt ra trong thời gian tới. Ghi nhận tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá IX đang diễn ra ở Quảng Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?