QUẢNG NGÃI: KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND LẦN THỨ XIX

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,208

Ngày đăng: 20/07/2020

QUẢNG NGÃI: KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND LẦN THỨ XIX

QUẢNG NGÃI: KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND LẦN THỨ XIX

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?