ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HƯỚNG HÓA

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,243

Ngày đăng: 23/09/2020

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HƯỚNG HÓA

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HƯỚNG HÓA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?