QUẢNG NAM GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,451

Ngày đăng: 16/09/2020

QUẢNG NAM GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

QUẢNG NAM GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?