THƯỜNG TRỰC HĐND ĐÀ NẴNG HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 9

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,096

Ngày đăng: 23/09/2020

THƯỜNG TRỰC HĐND ĐÀ NẴNG HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 9

THƯỜNG TRỰC HĐND ĐÀ NẴNG HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 9

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?