CHUYỂN SANG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CÔNG 2 DỰ ÁN THÀNH PHẦN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,470

Ngày đăng: 12/01/2021

CHUYỂN SANG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CÔNG 2 DỰ ÁN THÀNH PHẦN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

Với 100% ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành, Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?