TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,602

Ngày đăng: 12/01/2021

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

Để tiếp tục thực hiện tốt việc lồng ghép các vấn đề về giới trong xây dựng pháp luật thời gian tới ở cả trung ương và địa phương, trước hết là Quốc hội và HĐND, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức chương trình tập huấn “Bình đẳng giới trong lập pháp”. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13/01/2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?