CẦN CƠ CHẾ THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,381

Ngày đăng: 18/10/2021

CẦN CƠ CHẾ THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN

Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu năm 2021 của Đề tài Cấp bộ: “Pháp luật về Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị”, sáng nay (18/10) Viện Nghiên cứu Lập pháp dã tổ chức hội thảo với chủ đề: “Những vấn đề chung về kinh tế tuần hoàn”. Với 9 chuyên đề chính, các đại biểu đã khái quát tổng thể bức tranh về kinh tế tuần hoàn, trong đó nhấn mạnh, chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn là không dễ dàng. Vì vậy, cần có nhiều giải pháp, cơ chế chính sách khuyến khích hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?