CẦN CÓ NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG SAU DỊCH COVID-19

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,291

Ngày đăng: 22/10/2021

CẦN CÓ NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG SAU DỊCH COVID-19

Thảo luận tại tổ về kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, nhiều ý kiến cho rằng, do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường lao động khu vực chính thức có xu hướng thu hẹp, lực lượng lao động phi chính thức bị mất việc làm, phải tạm ngừng làm việc chiếm tỉ lệ lớn. Chính vì thế, một trong những khó khăn cho quá trình phục hồi kinh tế hiện nay là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Do đó rất cần có nhiều giải pháp để người lao động quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?