CỬ TRI HẬU GIANG KIẾN NGHỊ, BÌNH ỔN GIÁ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,246

Ngày đăng: 20/10/2021

CỬ TRI HẬU GIANG KIẾN NGHỊ, BÌNH ỔN GIÁ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Với hơn 70% dân số sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, năm qua với tình hình dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, vấn đề lo nhất hiện nay trong thời điểm dịch nhưng giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng, càng khó khăn cho nông dân. Ghi nhận từ những đóng góp cử tri tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?