ĐẮK LẮK: ĐẠI BIỂU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT- XH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,070

Ngày đăng: 22/10/2021

ĐẮK LẮK: ĐẠI BIỂU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT- XH

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá 15, sau khi lắng nghe báo cáo về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã dành thời gian thảo luận tại tổ xung quanh các nội dung này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?