DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI KỲ HỌP THỨ 2

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,235

Ngày đăng: 19/10/2021

DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI KỲ HỌP THỨ 2

Để chủ động cho kỳ họp thứ haiQuốc hội khóa 15 khai mạc vào sáng mai diễn ra thuận lợi, an toàn, chiều nay, tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch covid-19. Buổi diễn tập có sự tham gia phối hợp của các cơ quan chuyên môn, tổ công tác phục vụ kỳ họp, xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 với các kịch bản, nhằm đánh giá khả năng xử lý thực tế trước các tình huống dịch bệnh Covid-19 có thể phát sinh trong quá trình diễn ra kỳ họp

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?