ĐOÀN ĐBQH BÌNH ĐỊNH TXCT THÀNH VIÊN MTTQ TỈNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,105

Ngày đăng: 08/10/2021

ĐOÀN ĐBQH BÌNH ĐỊNH TXCT THÀNH VIÊN MTTQ TỈNH

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên và các lực lượng đang tham gia tuyến đầu chống dịch. Trưởng đoàn ĐBQH Bình Định Lê Kim Toàn chủ trì hội nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?