ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,142

Ngày đăng: 20/10/2021

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với công ty Điện lực Quảng Trị; cục thống kê và Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá 15

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?