GỠ NÚT THẮT HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÙNG ĐBSCL

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,245

Ngày đăng: 22/10/2021

GỠ NÚT THẮT HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÙNG ĐBSCL

Trong ngày làm việc hôm nay 21/10, các đại biểu thuộc Đoàn Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã đóng góp nhiều ý kiến và tập trung bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như góp ý vào 02 Dự án Luật Cảnh sát cơ động và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?