PHÚT MẶC NIỆM TRI ÂN VÀ TƯỞNG NHỚ ĐỒNG BÀO, CÁN BỘ, CHIẾN SỸ ĐÃ TỪ TRẦN, HY SINH VÌ ĐẠI DỊCH COVID-19

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,398

Ngày đăng: 20/10/2021

PHÚT MẶC NIỆM TRI ÂN VÀ TƯỞNG NHỚ ĐỒNG BÀO, CÁN BỘ, CHIẾN SỸ ĐÃ TỪ TRẦN, HY SINH VÌ ĐẠI DỊCH COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?