THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,074

Ngày đăng: 20/10/2021

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sáng 20/10, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. Báo cáo cho thấy công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng, chống dịch tại một số ngành, lĩnh vực.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?