TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,149

Ngày đăng: 18/10/2021

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào đồng chủ trì Hội thảo trực tuyến trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Biên giới quốc gia. Tham dự phía điểm cầu Quốc hội Việt Nam có: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê tấn Tới; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chuyên gia, nhà nghiên cứu…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?