ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC NINH – DẤU ẤN NHIỆM KỲ KHÓA 14

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,355

Ngày đăng: 18/02/2021

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC NINH – DẤU ẤN NHIỆM KỲ KHÓA 14

Quốc hội khóa 14 chỉ không lâu nữa sẽ khép lại chặng đường lịch sử của mình với rất nhiều đổi mới và đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của dân tộc, đất nước. Là một phần trong tổng thể của Quốc hội, nhiệm kỳ qua, cùng với các Đoàn đại biểu khác trong cả nước, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực, tích cực hoạt động để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng tạo nên thành công chung của Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?