PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,591

Ngày đăng: 19/02/2021

PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Ngày 16/8/2019, Bộ Chính trị có Chỉ thị 36 trong đó xác định đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Các lực lượng chức năng gồm: Công an, Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển là những lực lượng nòng cốt. Thể chế hóa quan điểm của Đảng, Quốc hội đang xem xét sửa đổi Luật phòng, chống ma túy. Dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về việc chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật tại phiên họp thứ 51 tháng 12/2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?