QUẢNG TRỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,666

Ngày đăng: 01/04/2021

QUẢNG TRỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU

QUẢNG TRỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?