THỪA THIÊN HUẾ: DÀNH NHIỀU NGUỒN LỰC CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 7,433

Ngày đăng: 06/04/2021

THỪA THIÊN HUẾ: DÀNH NHIỀU NGUỒN LỰC CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

THỪA THIÊN HUẾ: DÀNH NHIỀU NGUỒN LỰC CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?