CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,513

Ngày đăng: 18/07/2021

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?