CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC ĐÁNH GIÁ CAO KẾT QUẢ CỦA KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 15,796

Ngày đăng: 30/07/2021

CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC ĐÁNH GIÁ CAO KẾT QUẢ CỦA KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ nhất là kỳ họp quan trọng đặt nền móng cho hoạt động của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm kỳ họp đã xem xét, thông qua và ban hành 30 Nghị quyết, trong đó có 18 Nghị quyết về tổ chức nhân sự, 11 Nghị quyết chuyên đề, 01 Nghị quyết chung về kỳ họp; vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn. Chính vì vậy, cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao kết quả của kỳ họp lần này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?