GIẢI PHÁP VẮC-XIN: VẤN ĐỀ THEN CHỐT PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 15,057

Ngày đăng: 31/07/2021

GIẢI PHÁP VẮC-XIN: VẤN ĐỀ THEN CHỐT PHÒNG, CHỐNG COVID-19

# Cho phép chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế để mua vắc xin phòng dịch Covid-19. Nội dung trên đã được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?